EDUKACJA LEŚNA

EDUKACJA LEŚNA

W naszej pracy wzorujemy się na skandynawskim modelu przedszkoli leśnych, dlatego większość podstawy programowej wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej realizujemy na świeżym powietrzu.
Edukacja w Akademii Leśnych Lisków odbywa się mimowolnie, a ciągły kontakt z przyrodą pozytywnie wpływa na rozwój naszych maluchów.

CO ZYSKUJĄ MALUCHY, DZIĘKI EDUKACJI LEŚNEJ?

Korzyści dla zdrowia

Wzmocniona odporność uzyskiwana poprzez ciągłe przebywanie na świeżym powietrzu, niezależnie od temperatury i pogody, w myśl zasady – „nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania”.

Zmniejszony poziom stresu poprzez terapię kolorami: zielony – działa uspokajająco, niebieski – gromadzi energię i relaksuje.

Ograniczenie ryzyka pojawienia się dysfunkcji rozwojowych jak ADHD, alergie, skłonność do nadwagi, czy depresji.

Zwiększenie motoryki, w tym równowagi, koordynacji ruchowej i zwinności, poprzez ciągły ruch na powietrzu i spacery.

Korzyści dla intelektu

Możliwość przyswajania wiedzy w naturalny sposób, bez wyraźnego podziału na zabawę i naukę.

Poprawa koncentracji, dzięki której dzieci łatwiej chłoną wiedzę.

Nieorganiczny rozwój wyobraźni i spostrzegawczości – przyroda dostarcza różnorodnych bodźców wzrokowych, słuchowych i dotykowych, zabierając dziecko w świat pełen wrażeń.

Możliwość kreatywnego podejścia do nauki i zabawy, dzięki wykorzystywaniu na co dzień z takich rekwizytów jak kamienie, kije, czy rośliny.

Większa zdolność do rozwiązywania problemów i świadomość swoich możliwości, dzięki którym dzieci uczą się samodzielności.

Korzyści dla ducha

Lepsza umiejętność funkcjonowania
w grupie – przebywanie poza bazą
w przestrzeni łąk i lasów zwiększa poczucie przynależności do grupy.

Rozwijanie świadomości siebie, poprzez doświadczanie swojej niezależności
w naturze.

Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.

JAK WYGLĄDA NASZA BAZA?

Znajdź nas na Stabłowicach

Mieścimy się na Stabłowicach, blisko terenów zielonych, nieopodal łąk i lasu Stabłowickiego. Do przedszkola przynależy ogród, z kwiatami, warzywami i ziołami, który samodzielnie uprawiają dzieci.

Dysponujemy budynkiem, w którym dzieci spożywają posiłki, odpoczywają i wykonują czynności higieniczne. Większość czasu jednak spędzamy na dworze, w naszym ogrodzie, na łące, bądź w lesie.

Przebywanie na świeżym powietrzu jest dla nas priorytetem, uwzględniamy jednak bieżącą jakość powietrza planując nasze wyprawy.

Dwujęzyczność

Jesteśmy przedszkolem dwujęzycznym, a nauka języka angielskiego odbywa się poprzez zajęcia prowadzone przez nauczycieli płynnie posługujących się językiem angielskim. Nasze przedszkolaki mają również kontakt z językiem w ich naturalnym środowisku, w codziennych sytuacjach, dlatego język angielski staje się dla nich naturalnym językiem komunikacji, a przyswajanie nowych słówek nie jest dla maluchów sytuacją stresującą.

DBAMY O ROZWÓJ EMOCJONALNY I SPOŁECZNY

W naszej pracy skupiamy się na rozwoju emocjonalnym i społecznym maluchów, ciągły kontakt z naturą wzmacnia przecież rozwój empatii. Przedszkole ma charakter butikowy, posiadamy dwie zróżnicowane wiekowo grupy, w których przypada maksymalnie ośmioro dzieci na jednego nauczyciela. Taka organizacja wspiera rozwój zarówno tych starszych dzieci, które uczą się pomagać młodszym, jak i młodszych które uczą się od starszych.

Szacunek, do dziecka i jego wyborów jest dla nas najważniejszy. Budujemy partnerskie relacje zarówno z dziećmi, jak i rodzicami. Nie stosujemy kar i nagród.

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY CZYLI O JĘZYKU SERCA

Symbolami Porozumienia Bez Przemocy są żyrafa i szakal.

Porozumienie bez przemocy to metoda komunikacji oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Uczy ona emocjonalnej świadomości, zarówno własnych uczuć i potrzeb, jak i empatii do innych ludzi.

Co warto wiedzieć o języku żyrafy?

– Jest to język uczuć i potrzeb
– Żyrafa w trakcie rozmowy jest nastwiona na słuchanie i bycie słyszanym
– Podstawą komunikacji jest szacunek i empatia
– Język żyrafy nazywany jest również językiem serca

Jaki jest język szakala?

– Jest on przepełniony krytyką, oceną i porównywaniem
– Szakal w trakcie rozmowy posługuje się stereotypami i uogólnieniami
– Komunikacja opiera się na straszeniu karami lub kuszeniu nagrodami
– Dla szakala najważniejsze są jego oczekiwania i żądania